Човек, който винаги действа без страх, не може да се смята за мъжествен – пример са психопатите, които не са способни да изпитват страх. Истинският характер се проявява в друго. Например, когато срамежливият човек с лоши социални навици предприема смело решение, за да преодолее страховете си или да отиде на непосредствен риск - ето в такъв случай можем да говорим за твърд характер, обясняват психолозите.

И ни подсказват 5 навика, които могат да калят характера ни.

Увереност в себе си. Увереността е важен фактор за развитие на характера – тя значи, че трябва да вярваш в себе си и вършиш работата си независимо от препятствията, с които може да се сблъскаш.

Регулиране на емоциите. Мъжествените хора умеят да се „саморегулират“. Става дума за развиване на чувство за психологичен контрол, което впоследствие се превръща във втора природа. Една от централните идеи в регулиране на емоциите гласи: това, което мислите вие до голяма степен определя и това, как ще се чувствате.

Свободен избор. Смелостта е черта, която позволява на хората в най-голяма степен да изразят уникалната си свобода. Става дума най-вече за способността да осъществяваш контрол над живота си. Но ние обикновено се съпротивляваме на промените, тъй като всяка промяна носи риск от загуби, дори и когато те са в наш интерес.

Умение да рискуваме. Закаляването на характера е вземане на мерки, които ще повишат субективното чувство на риск в преследване на доброто психично здраве.