2000 аптеки свързани с Националната система за верификация на лекарствата

Над 2000 аптеки са свързани с Националната система за верификация на лекарствата до момента и тя работи стабилно. В нея са качени данните на над 20 млн. сериализирани опаковки лекарства, които се отпускат по лекарско предписание. Това съобщи днес Илиана Паунова, изпълнителен директор на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ).

Българската система е част от европейската система за верификация на лекарствата, която стартира официално на 9 февруари 2019 г.

След 9 февруари започна оперативната фаза и тече плавният преходен период за пълно внедряване на системата. В България тя е изградена навреме, тествана е няколко месеца и работи успешно, изцяло според очакванията за този етап, подчерта Илиана Паунова.

От БОВЛ напомнят на всички участници в системата на лекарствоснадяването, че на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) са публикувани „Инструкции за управление на сигнали  при верификация и отписване на лекарствата след 9 февруари 2019 г.“ Инструкциите са на линк: 

https://www.bda.bg/bg/съобщения/1530-инструкции-за-управление-на-сигнали-при-верификация-и-отписване-на-лекарствата-след-09-февруари-2019-г-2.

Системата за верификация на лекарствата е задължителна за всички страни членки на Европейския съюз според Директива 62 от 2011 г. и Делегиран регламент 161 от 2016 г. на ЕС.

Държавните институции в лицето на Министерството на здравеопазването и ИАЛ гарантираха, че е предвиден плавен преход за внедряването на системата у нас и през това време няма да има санкции за аптеки, непокриващи новите изисквания.