Мимиките, позите и други физически начини на поведение могат да разкажат за кандидата за работа много повече от думите и красивите фрази, които използва, твърдят експерти от американската посредническа компания CareerBuilder.

Как езикът на тялото ни разказва на работодателите за самите нас? Много невербални сигнали се приемат на подсъзнателно ниво и ако информацията, постъпваща от обекта е противоречива, неговият събеседник непременно ще прояви бдителност.

Има редица жестове, които могат да провалят събеседването за работа, обясняват мениджърите от компанията. Кои са тези жестове?

Да избягвате зрителен контакт;

Да не се усмихвате;

Да си играете с някакъв предмет на масата;

Да имате лоша осанка;

Да нервничите;

Да кръстосвате ръце на гърдите;

Да играете с косата си или да се докосвате по лицето;

Да се ръкувате вяло;

Да размахвате ръце или усилено да жестикулирате;

Да демонстрирате прекалено силно ръкостискане.