Умереното пиене на алкохол може да защити от исхемична болест на сърцето само хора с определен генотип, уточняват шведските учени. А това са около 15% от цялото население, пише Zee News.

В експеримента на учените участвали 618 шведи в исхемична болест на сърцето и 3000 здрави хора, които образували контролната група. Те били разделени на две подгрупи в зависимост от количеството алкохол, които употребявали. Учените търсили при доброволците определен генотип (CETP TaqIB), тъй като предшестващи изследвания показали, че тъкмо той отговаря за положителните ефекти от употребата на алкохол.

Изследването показало, че само по себе си умереното пиене на алкохол не притежава силен защитен ефект. Но в съчетание със споменатия генотип, то значително понижава риска от исхемична болест на сърцето.

Учените твърдят, че изследването им е крачка в правилната посока и се подготвят за по-нататъшни изследвания.