Как намираме човека, с който да общуваме „на една вълна“? Обяснението на този феномен откри британският професор Дъгби Тънтъм от Шефилдския университет, според който в човешкия мозък е разположен специален безжичен „скенер“, отчитащ емоциите на другите. Неговата работа напомня много Wi-Fi връзката, а същността му е в съвпадението на импулсите на мозъчната активност. Когато импулсите съвпадат, се създава ефектът „общуване на една вълна“.

Благодарение на този особен „скенер“ в мозъка съществува възможност за общуване между хората посредством емоциите. Аналогични вълнови процеси, ставащи в човешкия мозък, помагат да се изследват околната среда и хората. Описаният феномен обяснява също и формирането на така наречените групи по интереси.

Откритата система, напомняща Wi-Fi, обединява хората със сродна мозъчна активност. Тя помага още и на спортистите в екипна игра, като ги настройва към победа и съгласувани действия.

Според теорията на проф. Дъгби Тънтъм хората, без да подозират, постоянно обменят помежду си информация, използвайки споменатата Wi-Fi „система“ в главния мозък.

Говорът е само част от процеса на общуване, смята британският учен. По време на разговаряне мозъкът ни постоянно лови на несъзнателно ниво микросигналите, постъпващи от мозъка на събеседника, получавайки от него дадена информация. С този феномен се обясняват възникващото интуитивно знание за хората или ситуациите, чиято поява е невъзможно да бъде обяснена логично, пише Тънтъм в книгата си „The Interbrain“.

Професорът смята, че процесът на „превключване“ на мозъка към комуникационната мрежа става също толкова спонтанно, както и „включването“ на чувството на обоняние. Въпросната област на мозъка е разположена към носа – орбитофронтна кора, свързана с регулирането на емоциите, мотивацията и вземането на решения. Явно това не е случайно, тъй като много от нашите базови съждения за другите хора са основани на миризмите, обяснява Тънтъм.

Ние сме способни да разбираме какво чувстват и на какво обръщат внимание другите хора. Тази способност е основана на преките взаимовръзки между нашия мозък и мозъка на другите хора. Едно от основните преимущества на феномена е в това, че процесът на междумозъчната комуникации става фоново, без да достига повърхността на съзнанието ни и ние тутакси приемаме неговите резултати на доверие, пояснява Тънтъм пред The Telegraph. Тъкмо това чувство на увереност в правилността на интуитивните изводи ни позволява бързо и често много важни решения, като например са отбягваме дадени хора или ситуации.