При пациенти с множествена склероза (МС) хиперактивните „неправилно функциониращи“ имунни клетки периодично проникват в мозъка, причинявайки увреждане при предаването на нервните импулси и загубата на неврони. Това в крайна сметка води до инвалидност, ако болестта не се контролира.

При пациенти с МС немски учени са установили увеличено количество от бели кръвни клетки, циркулиращи в периферната кръв. Те имат характерни свойства. При болни с МС те се движат от кръвта към централната нервна система и причиняват възпаление на нервните клетки там. При здрави хора активираните имунни клетки нямат достъп до ценралната нервна система.

Експерти от Института за експериментална имунология на Университета в Цюрих използвали многоизмерна проточна цитометрия за определяне на имунните клетки. Тази технология позволява да се анализират милиони клетки при стотици пациенти и да се определят техните различни свойства.

За да анализират това огромно количество данни, учените разработили иновативен компютърен алгоритъм, докато интерпретацията на резултатите била оставена на изследователите.

Екипът от учени определил популацията на характерните имунни клетки в периферната кръв на пациенти с МС. Тези нерегулирани Т-хелперни клетки секретират невро-възпалителния цитокин GM-CSF, както и високи нива на хемокиновия рецептор CXCR4 и мембранния протеин VLA4.

Според изследователите цитокинът GM-CSF инициира възпалението на нервните клетки и благодарение на рецепторите на CXCR4 анормалните имунни клетки са в състояние да проникнат в централната нервна система. По този начин се преодолява бариерата на централната нервна система и имунните клетки атакуват структурите и и предизвикват възпаление и дегенерация.

В допълнение, изследователите откриват, че този характерен имунен „подпис“ е открит в гръбначно-мозъчната течност (ликвор) и мозъчните лезии на пациенти с МС. Изследването на активираните имунни клетки в кръв и ликвор може да даде информация за хода на болеста, за наличието на тласък на заболяването или настъпващо подобрение на пациента. Установено е, че в същото време ефективната имуномодулираща терапия значително намалява популацията на нерегулирани Т-хелперни клетки.

Текстът е консултиран от проф. Крсимира Икономова, медицински редактор