Всеки човек може да намали риска от заболявания от колоректален рак, ако активно употребява фибри, съветват учени от Института Бабрахам в Кембридж. Както е известно, в ДНК от епителните тъкани на дебелото черво се съдържат високо ниво хистони.

Хистоните са клас ядрени протеини, които обвиват веригите на ДНК  в ядрото. Те оказват така нар. епигенетичен контрол, включващ  регулиране на  транскрипцията (преписването), репликацията (удвояването) и ремонта на ДНК молекулата. На свой ред късоверижните мастни киселини повишават нивото на хистоните и понижават нивото на протеина HDAC2, свързан с вероятната поява на рак.

Късоверижните мастни киселини се произвеждат при ферментирането на хранителните влакна, на които са богати зеленчуците, плодовете, зърнените храни. Колкото повече хранителни влакна употребявате с храната си, толкова по-високо ще е нивото на мастните киселини. А това означава намалена вероятност от поява на рак, твърдят учените.