Спадът на когнитивните функции с възрастта е естествен процес. Храненето може да му повлияе както положително - като го забави, така и отрицателно - като го ускори.

В проучване, публикувано в списанието Experimental Gerontology, американски учени от Калифорнийския университет в Лос Анджелис анализирали съединения, присъстващи в гроздето и виното, и ги разглеждали като потенциален инхибитор на когнитивния упадък или други психични ефекти на стареенето.

В експеримента участвали 10 души на средна възраст 72 години с лек когнитивен спад. Част от тях консумирали гроздов прах, еквивалентен на около 2,25 чаши плодове, а другата част получавали плацебо.

Шест месеца по-късно екипът извършил сканиране на мозъка и провел тестове, за да провери за когнитивния спад сред всички участници. Резултатите показали, че участниците, които са приемали гроздов прах, поддържат здравословни нива на метаболитна активност в областите на мозъка, които болестта на Алцхаймер засяга най- рано.