При стареене ефективността на имунната система постепенно отслабва, което води до различни заболявания. Благодарение на съвременните изследвания станало ясно, че „имунната възраст“ е по-точен маркер за здравословното състояние, от календарната. Оставало само да се научим правилно да я определяме. Това успели да постигнат учени от Израелския технологичен институт Технион в Хайфа и от Стандфордския институт по имунология, трансплантология и инфекционни заболявания.

В изпитанията на учените участвали 135 здрави хора на различна възраст, които в продължение на 9 години редовно давали кръв за проследяване измененията в популацията на циркулиращите имунни клетки.

Получените данни били трансформирани в многоизмерна траектория на имунното стареене (IMM-AGE). После всеки участник получавал подробна характеристика на имунния си статус, въз основа на който било възможно прогнозирането на риска от поява на едни или други заболявания и дори смърт.

В бъдеще с помощта на „имунната възраст“ ще бъде възможно да се предскаже ефективността от имунизация и използване на лекарствени средства за всеки отделен пациент, коментират учените.