Доклад               , представен от британският медик Джоютпал Дас от Кралската клиника в Шефилд  на последния конгрес на Европейския комитет по изследване и лечение на разсеяна склероза, привлякъл вниманието на участниците.

Доктор Дас представил данни, които свидетелстват за това, че автоложната трансплантация на стволови клетки върху пациенти с агресивна форма на множествена склероза осигурява стабилна ремисия на заболяването. При 95% от пациентите се наблюдавало подобрение на показателите в скалата за оценка степента на инвалидизация и след трансплантацията на собствените стволови клетки влошаването на такива показатели не били фиксирани нито при един от участниците. Трансплантацията на собствени стволови клетки се прилагала в това изследване в качеството на терапия от първа линия при множествена склероза.

Множествената склероза е хронично автоимунно заболяване. Точните причини за началото му досега са неизвестни. Това е неврологична патология, при която анормалната активност на имунната система е насочена към компонентите на централната нервна система – главен мозък, гръбначен мозък и зрителни нерви, припомня британският учен.

Атаката на имунната система към нервната тъкан предизвиква хронично възпаление, което води до увреждане на миелина – вещество, от което се състои обвивката на нервните влакна, както и действителните нервните влакна, и особено глиалните клетки, продуциращи миелин.

Вследствие увреждането на миелина и неговите разрушения, както и увреждането на нервните влакна, сигналът преминава в централната нервна система на пациентите, страдащи от множествена склероза,  се променя или спира. Увреждането на учестъците на централната нервна система води до появата на специфични неврологични симптоми при болния, които са с различна степен на тежест.