Така твърдят френски учени, според които акустичните условия в училищата и в детските градини играят огромна роля. А силният шум е един от най-големите стресови фактори не само за децата, но и за техните учители.

Фоновите преобразувания могат да намалят с 40% капацитета на краткосрочната памет при учениците. Тези резултати предизвикват тревога, тъй като намаляват успеваемостта на децата.

Изследването на френските учени било насочено към изучаване влиянието на шума върху способността за обучение. В него участвали 400 ученици, разделени на три групи в зависимост от качеството на акустиката в класовете. Резултатите от експеримента показали, че тези ученици, които попълвали тестове при пълна тишина, много по-добре от останалите се справяли със задачите.

В сложните акустични ситуации учениците постоянно се стараели да игнорират отвличащите ги шумове, в резултат на което страдали тяхната концентрация и памет, тъй като опитите им да се съсредоточат върху задачата изисквали повече усилия и внимание.

Ползата от звукоизолация в класните стаи за по-качествено обучение, е очевидна, коментират учените. Защото децата разбират и запомнят много по-малко, когато се намират в шумна обстановка.