Основата на имунната защита са Т-клетките, които се борят активно с патогените, но и търсят подозрителна активност в тялото. Помагат им така наречените контролни клетки. Когато се провежда имунотерапия, лекарите манипулират процесите на търсене, насочвайки имунните клетки към рака.

Учените от Лундския университет успели да превърнат клетки от кожата на пациента в имунни. Това е своеобразна застраховка за случаи, когато имунните клетки на болния откажат да работят. И което е важното – в такъв случай рискът от отхвърляне по принцип е изключен.

В отчета на шведските специалисти се казва: “От тъканната тъкан, взета от кожата, ще успеем да култивираме милиони клетки и да ги препрограмираме в дендритни, като самият процес ще отнеме само девет дни“.

Дендритните клетки могат да бъдат използвани в имунотерапията, изследват се и като помощни средства за ваксини. Ето, че вече се проучва и ролята им за директна терапия за индуциране на имунитет срещу рака.