Субективен списък с препарати, чието приемане предполага висок риск от медицински грешки, развитие на опасни лекарствени взаимодействия и възможна хоспитализация, беше публикуван в Щатите. Кои са тези лекарства?

Антикоагуланти. Те носят висок риск от кръвотечения, затова лекарите трябва при мониторинг на пациентите всеки път да преценяват този риск, изследвайки склонността към образуване на синини и прочее.

За да се минимизира риска от лекарственото взаимодействие, лекарите трябва да следят дали пациентите приемат въпросните лекарства по предписания начин.

Инсулин. Според експертите с него са свързани безбройни медицински грешки, при това независимо от формата – с продължително, кратко или промеждутъчно действие.

За да проведете инсулиновата терапия безопасно и ефективно, лекуващият лекар трябва постоянно да наблюдава пациента.

Дилантин (фенитоин). Този препарат е виновник за много случаи на хоспитализация на възрастни пациенти. Той често става и причина за всевъзможни лекарствени взаимодействия и като цяло се отличава с висока токсичност.

Нестероидни противовъзпалителни препарати (НПВП). Те носят повишен риск от кръвотечения. Някои НПВП в това отношение са по-опасни от други, като кеторолак и индометацин например.  Те проявяват и други странични ефекти, особено в съчетание с антихипертензивни средства.