Хроничната липса на сън може да води до увеличаване на развитието на различни сърдечно-съдови заболявания, включително сърдечна недостатъчност и инсулт. Това установили шведски учени от Каролинския институт.

Те провели експеримент с участието на 1,3 милиона души, като наблюдавали промените в здравето им в зависимост от това колко часа в денонощие са спали.

За да направят това, изследователите използвали метода на рандомизацията на Менделеев. Всички доброволци били разпределени в групи според генотипа си.

Менделеева рандомизация - какво представлява?

Това е изследователски метод, който включва изследване на причинно-следствената връзка между рисковите фактори и заболяването. Методът се основава на генетичната информация.

Резултатите от изследването показали, че при пациенти, които имат свързани с безсънието генни комбинации, рискът от коронарна болест на сърцето, инсулт или сърдечна недостатъчност е значително по-висок, отколкото при хората, които нямат такива генетични изменения.

В този случай основно ставало дума за обширен исхемичен инсулт, а не за предсърдно мъждене.

Исхемичен инсулт - причините

Инсултът представлява прекъсване на работата и увреждане на мозъчната тъкан, което възниква в резултат на нарушено кръвообращение. Той се появява поради внезапното спиране на кръвоснабдяването на мозъчните клетки, следствие на което те започват да умират.

Лекарите разпознават два вида инсулт: исхемичен (възниква поради запушване на кръвоносните съдове чрез тромб) и хеморагичен (поради разкъсване на съда, което води до кръвоизлив). Исхемичният инсулт е по-често срещан – при около 80% от всички случаи.