Във време, когато девствените места по панетата стават все по-малко, на книжния пазар се появи четиво, което ни отвежда в едно от най-чистите кътчета в Северна Америка – езерото Кламат. Разказвачът Теодор Троев – журналист, пътешественик, природолюбител ветроходец, ни показва един необикновен свят, в който природата е съхранила по удивителен начин екосимбиозата между водна растителност, езерни обитатели и птици.

Интересът на Троев не е случаен. Той е човекът, който преди 25 години запознава българите с уникалното синьо-зелено водорасло, което учените наричат AFA (съкращение на латинското му наимменование). Водораслото е било сред първите организми на Земята, помогнали да се отдели кислород в атмосферата и осигурили основата за съществуването на животните и човека.

Ще се озовете в едно изключително място на планетата, което е сред най-богатите източници на AFA – езерото Горен Кламат в Каскадните планини на щата Орегон. Впечатлени от геоложката му история и от уникалната екосреда, изследователите го сравняват с „Изгубения свят“ на Артър Конан Дойл и твърдят, че Кламатските водорасли са най-пълноценната диворастяща храна.

За вълшебните животворящи водорасли ще прочетете в разказа на Троев, който ще публикуваме в онлайн списанието.

Очаквайте го!