Най-голямата заплаха от ухапване от кърлеж е Лаймската болест – борелиоза. Тя се отнася към бактериалните инфекции, предизвикани от патогенните микроорганизми Borrelia burgdorferi. Възбудителят на борелиозата живее в стомашно-чревния тракт на най-разпространения вид кърлежи у нас - Ixodes Ricinus, както и в останалите видове. Ixodes Ricinus попадат кръвта на човека чрез ухапването от заразения кърлеж.

Кърлежите, които могат да пренесат бактерията Borrelia, се срещат из цяла Европа. Има ги и в Северна Америка, където гражданите са много по-запознати с начините на предпазване и с последствията от тази болест.

Европейските щамове на въпрозните бактерии се различават от родствениците им в Северна Америка предимно с многообразието от подвидове. Това прави клиничната картина на борелиозата по-пъстра и това затруднява недотам лесната диагностика на инфекцията.

Днес са разработени редица други диагностични методи за откриване на борелиозата, но засега те не са стандартизирани и затова резултатите често трудно се интерпретират.