Въвеждането на умиращи клетки в тумора предизвиква имунните клетки да атакуват рака. Това е доказано от експериментите на учени от Университета във Вашингтон с плъхове, съобщава Live Science. Човешките клетки имат няколко механизма на умиране чрез самоубийство. Всеки един от тях се активира при определени обстоятелства.

Учените насочили своето внимание към един от тези механизмите - некроптоза. При него умиращите клетки освобождават про-възпалителни съединения. Това води до привличане на имунни клетки, които убиват клетките на околните тъкани. Ако активирани имунни клетки навлезнат в туморна тъкан, раковите клетки се унищожават. Така умиращите чрез некроптоза клетка се превръщат в примамка за имунните клетки.

При третиране на клетки от гризачи с нетоксични, безвредни съединения, учените са успели да създадат некроптозни клетки. Тези клетки са инжектирани директно в тумори на опитни животни. Некроптозните клетки са активирали клетките на имунната система и чрез специфични иммунни механизми (фагоцитоза, цитотоксичност) туморните клетки са били унищожени. 

Оказа ло се, че некроптозните клетки способстват за активиране на имунитета в целия организъм. Учените коментират, че имунната активация е от съществено значение и чрез нея може да спре процеса на образуване на ракови метастази.

Изследователите проучили и друг механизъм, който да предизвиква некроптоза. Те са подбрали ген, който кодира ензима, предизвикващ некроптоза. Генът се въвежда във вирус, след което ракови клетки се инфектират с вируса. Стартира се образуване на некроптозни клетки, активация на имунната система и елиминиране на туморната тъкан.

Текстът е консултиран от проф. Красимира Икономова