Университетска болница „Лозенец“ вече ще е Многопрофилна болница за лечение на детски болести. Това бе утвърдено на заседание на правителството, което одобри проект на Закон за изменение на Закона за лечебните заведения, съобщава medicalnews.bg. С промяната се отменя параграф от закона, съгласно който УБ „Лозенец“ е лечебно заведение към Министерския съвет (МС) и е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на МС.

Така болница “Лозенец“ става единственото лечебно заведение, чийто статут е определен на законово ниво, се отбелязва в съобщението. И единствената многопрофилна болница за лечение на деца.

Убедени сме, че това ще допълни широкия спектър от високопрофесионални здравни услуги, предлагани в болницата, както и ще даде възможност на студентите да обогатят знанията си по още една изключително важна за страната специалност – педиатрията, пише в изявлението на университетската болница.