Изводът на шведските учени е направен след 20 годишно изучаване на данните за 61 хиляди жени и 45 хиляди мъже. Резултатите показали, че при тези, които изпивали по три и повече чаши мляко на ден, шансовете да умрат по-рано от останалите били по-големи.

Резултатите от изследването ни могат да поставят под съмнение препоръките за пиене на големи количества мляко като профилактика от счупвания на костите, коментира проф. Карл Михаелсон. Употребата на големи количества мляко при жените освен това може да е свързана със съкращаване на живота, допълва той.

Някои експерти не са съгласни с изводите на шведските учени. Авторите трябва да са предпазливи в интерпретациите на резултатите и да не препоръчват строги ограничения в пиенето на мляко и на млечни продукти, възразяват те.