До края на годината здравноосигурените могат да ползват трета дейност за зъболечение по Здравна каса  - съобщиха от институцията. Допълнителната услуга се финансира с 8 млн. лв. от резерва на Касата. През първата половина на 2016 година за дентални дейности са платени 78 млн. лв.

Досега здравноосигурените над 18г. имаха право на един преглед и две стоматологични дейности - като пломба или вадене на зъб, платени от касата. Решението за допълнителна дейност е от началото на годината, но трябваше да е изпълнено условието да няма преразход през първите осем месеца на финансовата година.