Знаем добре, че физическите упражнения намаляват обема на висцеларната мастна тъкан около вътрешните ни органи. До днес обаче оставаше неясно какъв точно е механизмът в основата на този процес.

В новото изследване на учени от Университета в Копенхаген става дума за важната роля в регулирането на енергийния обмен при възпалителната молекула интерлевкин 6 (IL-6).

Датските учени предположили, че IL-6 се освобождава от скелетните мускули по време на физически упражнения и стимулира разграждането на мазнините при здравите хора. За да потвърдят хипотезата си, те провели 12-седмично изследване, участниците в което трябвало три пъти седмично да спортуват на велотренажор. Част от тях като контрол приемали тоцилизумаб – препарат, блокиращ сигнализирането от IL-6. Резултатите показали, че при спортуващите масата на висцеларните мазнини се намалила средно с 8%, докато при приемащите блокатора на IL-6 подобна тенденция не била отчетена.

Предстои учените да изяснят как конкретно влияят противовъзпалителните молекули за разграждането на хранителни вещества и възможно ли е да се ускори по-ефективното изгаряне на тези мазнини чрез изкуствено увеличаване нивото на IL-6 в организма.