Клиничната лаборатория на Болница Токуда получи международен сертификат за качество и компетентност на PCR-диагностика на COVID-19, издаден от Instand - една от най-престижните организации за провеждане междулабораторни оценки на качеството в медицинските лаборатории.

Успешно издържаният външен контрол е един от основните индикатори за качество и задължително условие за Акредитация на медицинските лаборатории, независимо дали клинична, микробиологична или вирусологична.

INSTAND e. V. е интердисциплинарно, нестопанско, научно-медицинско общество с повече от 300 члена и организира тестове за компетентност като част от външно осигуряване на качеството от 1970 г. в почти всички области на лабораторната диагностика.

INSTAND e. V. е една от трите референтни институции, назначени от Германската медицинска асоциация и е отговорна за организирането на тестoвете за компетентност за контрол на качеството в медицинските лаборатории в страната.

Вземането на проби от носен и гърлен секрет за тестване за коронавирус с RT-PCR тест се извършва извън лечебното заведение, в обособен за целта мобилен пункт, който се намира в близост до входа на Спешно отделение. Работното време е от 8.30 до 11.30 ч, с предварително записване на час на тел. 02/403 4000.

Тъй като от изключителна важност за надежден резултат от генетичното изследване е правилното вземане на пробите, то се извършва само от лекар, специално обучен за тази манипулация. Пациентите се планират през достатъчен интервал от време, за да се осигури социална дистанция и да се извърши нужната дезинфекция между отделните посещения. Персоналът в мобилната лаборатория ползва лични предпазни средства с висок клас защита. На място има осигурени дезинфекционни материали и за пациентите.

Бързите (кръвни) тестове за доказване наличието на IgM и IgG антитела срещу коронавирус – се извършват без предварително планиране на час, от 7.30 до 19.30 часа от понеделник до петък и от 7.30 до 14.30 часа в събота, в сградата на болницата, на ет.1, в манипулационната на клинична лаборатория за безсимптомни пациенти или на специално обособено място в близост до Спешна регистратура 2 за пациенти със симптоми на инфекция.