Редовното танцуване обръща симптомите на стареене на мозъка назад, доказало изследване на Немския център за невродегенеративни заболявания.

В експерименти на екипа учени под ръководството на Катрин Рефелд участвали възрастни хора над 68 години. Благодарение на тях учените доказали, че тренировките за издръжливост и танци са еднакво позитивни за мозъка. Танците обаче водят и до съществени изменения в поведението към подобряване на показателите на равновесие.

В продължение на 18 месеца участниците всяка неделя ходили или на танци, като стиловете се променяли непрекъснато – танго, блус, латино и други. Докато участниците в контролната група карали колело и се занимавали със скандинавско ходене.

И при двете групи било отбелязано увеличение на хипокампа – мозъчната зона, важна за паметта, обучението и равновесието. Но заради особеностите на танца на хората се налагало всеки път да учат по нещо ново. А най-сложно било да заучат и запомнят танца така, че да го възпроизвеждат без чужда помощ.

В края на експеримента при възрастните хора от експерименталната група освен увеличение обема на хипокампа се наблюдавала и допълнителна активност в лявата половина на мозъка и в основата на хипокама. Нещо повече, „танцуващите“ се справяли много по-добре със упражненията за равновесие.

Резултатите от изследването ще помогнат на учените да разработят нови програми за физическа подготовка, които най-ефективно забавят стареенето на мозъка, надяват се немските изследователи.