Честата необходимост да подремнем през деня подсказва, че нещо със здравето ни не е наред, смятат шведски медици.

Когато човек постоянно се нуждае от сън, независимо че през нощта се е наспал добре след 8-часа в леглото, това говори, че нещо в системата не е добре. Сънливостта може да се обясни с някакво възпаление, депресия, наднормено тегло и прочее, съобщават проф. Турбьорн Окерстедт от Института по изследване на стреса.

Смята се, че нормалният нощен сън трябва да продължава 7 часа. Изследване, проведено от  Окерстедт показва, че както недостигът на сън – по-малко от 6 часа и половина, така и неговият излишък – над 9 часа и половина, са свързани с по-висока смъртност. Резултатите от изследването говорят също и за важността от наследствените фактори.

Тези, които спят малко нощем, нямат време да се възстановят както трябва. Това се отразява отрицателно на имунната им система, на кръвните мазнини, кръвната захар, което е свързано със сърдечно-съдови заболявания. Ние не наблюдавахме негативните последствия, когато човек спи малко в делничните дни, но компенсира това през почивните, обяснява професорът.

След безсънна нощ краткият сън денем може да окаже голям положителен ефект. По време на наблюденията с използването на електроенцефалография бил отбелязан очевиден положителен ефект само след 10-минутен дневен сън.

Известно е, че колкото снегът през зимата е по-малко, толкова по-голямо е влиянието на тъмнината върху хората. Окерстедт подчертава, че мозъкът се нуждае от светлина, която повдига нивото на бодърстване. В ширините с кратка дневна светлина денем, както е във Швеция, у човек се появява стремеж да увеличи количеството светло време, за да може биологичния му часовник да работи нормално. Като начин да се постигне това професорът препоръчва пътуване в топлите страни, където слънцето е повече или – обратното, на север, където има повече сняг.