Работата в офиса с отворен план и система  на „горещите маси“, при която едно работно място се използва от няколко души, е подходяща за екстравертните. За интровертните служители обаче това никак не е удобно, коментират специалисти от компания OPP, чиято анкета сред 300 души е публикувана в Prothom Alo.

Участниците попълвали персонални анкети и отговаряли на въпроси за офисите, в които работят. Благодарение на тях учените изяснили, че екстравертните били много по-доволни от местоработата си. Промяната в условията на труд може съществено да повиши продуктивността и нивото на удовлетвореност на служителите, смятат учените.

Според тях ръководителите трябва да позволяват на служителите си да държат на работното място повече лични вещи, дори ако в офиса действа системата на „порещите столове“ или пък политиката на „чистата маса“. Освен това те предлагат да се разделят офисите с отворен план и да се предоставя възможност на служителите да работят в тишина, когато това им е необходимо.