Предложението е на експерти от Международния институт по приложни системи за анализ в Щатите, които предлагат отчитането на старостта да започне от 74, а не от 65 години, както досега.

Настъпването на старостта трябва да се съобрази с това колко години остават по статистика на човек да живее. Днес шейсетгодишните хора могат напълно да се грижат за себе си, много от тях работят и е грешно да ги смятаме за стари. Влиянието на културата е факт – по-рано 40 годишните мъже са се смятали за истински старци, а жената малко над 30 вече влизала във възрастта на „старите моми“.

Днес тенденцията е обратна – възрастните хора често дават тон на младите, те и не изглеждат на своята възраст. Специалистите отбелязват, че ако старостта започне да се отчита от 74 години нататък, това ще позволи да се намали броя на възрастните хора в Европа, тъй като и сега ставайки възрастни, хората влизат в групата на зрелите хора.