Скоростта на стареене до 70% се определя от околната среда и само 30% зависи от гените, доказали учени от университета в Северна Каролина.

Те установили, че определяща роля за стареенето играят токсините в околната среда. Скоростта на стареене се повишава и при високо ниво на замърсеност, от цигарен дим и др., което ще рече – при високо съдържание на геронтогени (вид токсини) във въздуха.

По време на експеримента било доказано, че най-опасни фактори, провокиращи стареенето, са цигареният дим и УВ лъчите.