Самолечението е опасно в повечето случаи, които изискват спешна лекарска помощ, категоричен е д-р Иван Христов, завеждащ на Спешното отделение в УМБАЛ „Софиямед“. Защо и в кои случаи? Това обяснява самият той.

-          Д-р  Христов, какви пациенти обслужва вашето отделение ?

В Спешно отделение на УМБАЛ „Софиямед“ се преглеждат пациенти, насочени с екип на Спешна медицинска помощ, а така също самонасочили се пациенти, включително такива, осигурени в допълнителен здравно осигурителен фонд. Отделението е в тясна връзка и колаборация с всички останали диагностични и терапевтични звена на болницата. В Спешно отделение работят специалисти с много опит в областта на спешната медицина. В екипа ни има хора с различни специалности, обучават се постоянно и млади колеги. Освен професионализма и добрата медицинска практика, за нас от съществено значение е доброто и чисто човешко отношение към пациента.

В Спешно отделение постъпват хора с реално спешни състояния, както и такива, които сами са преценили състоянието си за спешно, но обективно това не е така. При всички положения, на пациентите се оказва съответната помощ и се дават указания за лечението им, като с приоритет са винаги спешните състояния.

- Кои са най-често срещаните спешни състояния па пострадалите, които идват при вас и на какви симптоми трябва да обърнат внимание.

? И как трябва да постъпят, преди да потърсят помощта ви?

Добре е хората да знаят, кога би следвало да потърсят незабавно медицинска помощ, както и в какви ситуации към кого да се обръщат. Спешните състояния са много, но ще обърна внимание на някои от най-често срещаните.

В България, както и по света, водещи са  спешните състояния  при сърдечно-съдови заболявания.

Алармиращ симптом е гръдната болка, особено при наличие на рискови фактори като фамилна обремененост, тютюнопушене, високо артериално налягане, захарен диабет, затлъстяване, дислипидемия, стрес и др. Не винаги гръдната болка е предизвикана от сърдечно-съдово заболяване, но при всички положения това трябва да се уточни спешно от лекар.

Друг често срещан проблем е високото артериално налягане. То може да се прояви със симптоми на главоболие, гадене, световъртеж, шум в ушите, кървене от носа. Хората с известна артериална хипертония обикновено имат възможност да измерят самостоятелно артериалното си налягане в дома и при необходимост и след разговор с личния им лекар, да приемат допълнително антихипертензивен медикамент, докато бъдат прегледани . При липса на профилактика и ненавременно лечение, артериалната хипертония може да доведе до усложнения като миокарден и мозъчен инфаркт, сърдечна недостатъчност и др.

Наличието на оплаквания от внезапно сърцебиене, чести прескачания на сърцето, недостиг на въздух, също изисква незабавно спешно уточняване.

При внезапно настъпили болка, зачервяване или посиняване, оток, изстиване  в  някой от крайниците  е необходима спешна консултация, при възможност със съдов хирург.

При задавяне и съмнение за аспирация (вдишване) на чуждо тяло, да се повика незабавно на място екип на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Спешни състояния са всички травми на главата и гръбначния стълб, както и всички други травми на крайниците и тялото. Важно е правилното обездвижване от обучени екипи, особено при травми в областта на шията и гръбнака.

- Има ли оплаквания в коремната област и храносмилателната система, при които е необходимо веднага да се потърси спешна помощ?

Спешно състояние е острата, продължителна коремна болка, съпроводена или не с гадене, повръщане, подуване и втвърдяване на корема. Всички други хронични състояния подлежат на планово уточняване.

При наличие на черни изпражнения и/или повръщане на тъмни материи, пациентите трябва да се обърнат към спешна помощ. 

          - Кои неврологични симптоми налагат спешна намеса ?

Внезапно нарушение на говора, затруднено движение в някои от крайниците, световъртеж, внезапно главоболие, гърч изискват незабавно спешно уточняване и консултация с невролог.

- Как  да се постъпва при съмнение за отравяне ?

При съмнение за поглъщане на отровно вещество, хранителни отравяния, както и зачестилите интоксикации с алкохол и наркотични вещества, най–добре е пациентите да бъдат транспортирани  до клиника по токсикология, а при териториална отдалеченост –  до най-близкото спешно отделение.  

      - Какво бихте посъветвали пациентите при алергични реакции ?

В случай на алергия, проявяваща се най-често със сърбящ обрив и/или оток на устните и езика или недостиг на въздух, пациентите да се транспортират незабавно към Спешно отделение, или да се потърси спешна помощ в най-близкото лечебно заведение или практика.

Добре би било туристи в отдалечени места и планински райони, както и хора с известни алергични реакции, да носят в себе си противоалергични медикаменти по указание от личния си лекар.

- В сезона на респираторни заболявания как трябва да процедират пострадалите?

В случай на остро начало, много висока температура, втрисане, отпадналост, болки по мускулите, суха кашлица, е необходим спешен преглед и започване на адекватна противовирусна и симптоматична терапия по преценка на лекаря. Пациентите не бива да се самолекуват. Желателно е да се спазват общо-хигиенни и противоепидемични мерки, като избягване да посещават места с много хора, поставяне на маска, добра и честа хигиена на ръцете.

- Какво ще посъветвате хората в заключение ?

За спешността може да се говори много и едва ли бих могъл да обхвана всички възможни теми и състояния. При всяка нововъзникнала ситуация е уместно пациентите да потърсят своевременно помощ или съвет от лекар. Навременната реакция би могла да бъде от съществено значение за добрия изход от заболяването.