Наднорменото тегло е опасно за здравето на човека. Да, обаче неотдавна установиха, че и недостатъчната телесна маса също е вредна. Направиха го американски учени от Йейлския университет, според които има пряка връзка между недостатъчното тегло и повишения риск от смърт от остър инфаркт.

Връзката била установена по време на наблюдение върху 60 хиляди пациенти, хоспитализирани с инфаркт. Тяхното тегло се колебаело между нормата и под нея – хора със затлъстяване не били включени.

Учените правили статистика на краткосрочната и дългосрочната смъртност. А резултатът показал, че при хората с нисък индекс на телесната маса смъртта вследствие инфаркт настъпвала по-често, отколкото при хората с нормално тегло.

Рискът оставал повишен след 30 дни, след година, пет, седем и дори след 17 години след пристъпа. Хората с недостатъчно тегло имали с 13% по-висок риск от смърт след 30 дни и с 26% - след 17 години, отколкото при тези с нормален индекс на телесната маса.

Индексът на телесна маса представлява съотношение между телесната маса – теглото, измерено в килограми се разделя на ръста на квадрат, измерен в метри. Нормата е 18,5 – 24,99. Под нормата се смята надолу от 18,5, а над нормата – над 25.