Не са малко хората, които след критични ситуации стават много по-творчески силни личности, доказаха международна група учени-психолози, изучаващи проблемите на посттравматичния ръст (подобрения на някои способности на човек след получената травма или проблем със здравето).

За това говорят фактите, че много художници и писатели откривали част от способностите си след влошаване на здравето. Пример за това е мексиканската художничка Фрида Кало, боледуваща от полиомиелит, която става гениален живописец.

Много други известни хора в своето време също се оказали в подобни ситуации – повече от 300 такива случая проучили и анализирали психолозите, за да стигнат до извода, че в тях има известна закономерност и творчески и психологически ръст.

Според специалистите борбата със заболяването или последствията от травми води човек към по-добро осъзнаване на своята личност. Всичко това се подкрепя от чувството за благодарност към хората, които са им помогнали да преживеят тежкия период и да се справят с проблемите.

Опитът от престоя в болничното легло също позволява на човек да стане по-силен, което също влияе на таланта. Макар и това да се случва не с всеки, а само при хората, които и преди това са имали интерес към дадена творческа дейност. И за останалите пациенти обаче резултатите от това изследване дават надежда за възстановяване и изход от кризата, независимо от физическото състояние.