Ако нощем сте спали зле, през деня трудно ще контролирате равновесието на тялото си, твърдят британски учени. Резултатите са от изследване на британски учени от инженерното отделение и Медицинското училище при Уоруикския университет, публикувани в списание Scientific Reports.

В изследването им участвали 20 здрави доброволци – 12 жени и 8 мъже на средна възраст 29 години. Никой от тях нямал проблеми със съня или нарушения в равновесието.

В продължение на 2 дни всеки от участниците носил устройство за проследяване на качеството на нощния им сън. След всяка нощ участниците минавали лабораторно тестване, с което оценявали способността им да контролират положението на тялото в пространството и да пазят равновесие.

Колкото по-кратък и фрагментарен е бил сънят им, толкова по-лоши били резултатите от тестването за баланс и по-голям рискът от падане. В същото време при участниците, които имали здрав нощен сън, нямало никакви отклонения от нормите в способността им за контрол на тялото и удържане на равновесието.

Всички участници бяха здрави млади хора и е удивително доколко силните проблемите със съня им са повишили риска от внезапна загуба на равновесие и падане, отбелязва Франческо Капучио от изследователския екип. Мисля, че ако в експеримента бяха участвали възрастни хора, ефектът щеше да е много по-драматичен, коментира той.

Получените данни ще позволят да разберем защо възрастните пациенти в болниците толкова често губят равновесие и падат – това е свързано с факта, че в болнични условия възрастните хора по принцип спят лошо, смята ръководителят на изследването Пендро Печиа.

Ученият разчита резултатите от изследването да помогнат в бъдеще за разработването на методи за профилактика срещу падане при възрастните хора.