Ако сте на възраст над 50 г., подложени сте на еднократен тежък или системен стрес, имате повишен холестерол, повишена кръвна захар, пушите и имате наднормено тегло, трябва да изследвате съдовете си за атеросклероза, съветват експертите на Сити Клиник.

Необходимо е да се направи Ехо-Доплер на каротидни, периферни и висцерални артерии, ЕКГ и консултация с ангиолог и кардиолог.

  • Ако сте прекарали инфаркт и/или инсулт трябва да изследвате артериите си с Ехо-Доплер при ангиолог;
  • Ако имате исхемична болест на сърцето (ИБС) – стенокардия при физическо усилие, трябва да изследвате каротидните (мозъчните) и периферните си артерии с Ехо-Доплер при ангиолог;
  • Ако имате болки в долните крайници явяващи се при движение и отзвучаващи след прекратяване на движението, трябва да се консултирате с ангиолог и да бъдете изследван с Ехо-Доплер;
  • Ако страдате от периферна артериална болест (ПАБ), трябва да изследвате каротидните си артерии с Ехо-Доплер и са се консултирате с кардиолог;
  • Ако имате често сърцебиене, прескачане на сърцето или забавен пулс, трябва да се консултирате с кардиолог;
  • Ако имате кръвно налягане над 140/90 трябва да се консултирате с кардиолог.
  • Ако имате задух при минимални физически усилия, трябва да се консултирате с кардиолог;
  • Ако имате мозъчно-съдова болест, трябва да се изследвате за ИБС и ПАБ;
  • Ако имате захарен диабет, трябва да се консултирате с кардиолог и ангиолог.