Това сочат резултати от австрийския проект Healthy For Life Project, според които дори хората след 65 години, хората имат полза от силови тренировки.

Около 10% от възрастните австрийци са крайно слаби физически, а други 40% са близо до това състояние. Затова проектът на Healthy For Life съвместно с Виенския медицински университет е насочен към това да повдигне нивото на физическа подготовка при хората над 65 години. Първите резултати от него показали, че редовните силови тренировки помагат изключително много за укрепване на ръцете, които дава възможност на възрастните да не зависят от по-младите и здравите си близки и приятели.

Участниците в изследването били разделени на две групи – едните редовно се занимавали с фитнес, а другите – не. По време на изследването при хората от първата група силата на ръцете се увеличила средно с 3 кг, а мускулната им маса – почти с 20%. (Без редовни тренировки мускулната маса започва да отслабва още от 30 годишна възраст и към 80 е намаляла наполовина.) В експерименталната група се подобрили и показателите по решаване на когнитивни задачи и се повишило нивото на албумин в кръвта им.

Социалният живот на трениращите станал далеч по-активен и приятен. Те успели да се сприятелят със свои връстници и престанали да се чувстват самотни. Което ще рече, че достатъчното количество физически упражнения са полезни във всичко и на всеки.