В страната ни има седем области, в които няма нито една аптека, която да изпълнява целия пакет от услуги, предназначени за домашно лечение, които се покриват от НЗОК – частично или изцяло, каза пред БНР председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов. Според статистиката, която е публикувана в уеб платформата „мАптека”, в област Варна липсват аптеки, предоставящи тези услуги в десет общини (Аврен, Аксаково, Белослав, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол и Суворово – с общо население над 100 хиляди души).

Това е така, защото аптечната дейност е класифицирана като търговия на едро. Всичко останало остава на бизнес интересите на собствениците и няма държавна подкрепа и регулация на тази социална услуга, която изпълняват аптеките, коментира професорът.