Според новата директива на Световната здравна организация (СЗО), към 2023 година всички страни по света трябва напълно да се откажат от използването на трансмазнини в хранителната промишленост. По този начин ще може да бъдат предотвратени по 500 хиляди смъртни случая годишно вследствие сърдечно-съдови заболявания.

Днес използването на хидрогенирани мазнини или трансмазнини, е широко разпространено при производството на пържени картофки, сладкиши и закуски. Те са евтини и с голям срок на годност, което е удобно за производителя. Такива мазнини са вредни за човешкото здраве. Известно е, че употребата на хидрогенирани мазнини в храната повишава с 21% риска от сърдечно-съдови заболявания и с 28% риска от смъртност.

СЗО иска да замени трансмазнините с натурални масла, което според експертите, ще позволи да се повиши безопасността от хранителните продукти. Много страни вече са ограничили приемането на хидрогенирани масла. Преди три години в Щатите, например, забраниха използването на трансмазнини в хранителната промишленост.