Хората вече живеят с 5 години повече, съобщава Световната здравна организация.

Най-много столетници има днес в Япония, а най-дълго живеят гражданите на Швейцария. Тези две страни са най-благоприятната среда за дълъг живот.

Средната продължителност на живота на децата, родени през 2015 година или след това ще е 71,5 години, пресметнали учените.

Пак според статистиката най-кратко живеят хората в Сиера Леоне – жените там достигат до 50 годишна възраст, а мъжете по-малко и от тях.