Химичното съединение меркаптобензотиаз, съдържащо се в някои гумени изделия, учените свързват с развитието на рак. Най-опасни могат да се окажат презервативите, макар и концентрацията на въпросното съединение в тях да е достатъчно ниска, отбелязва Metro. Независимо от това, Световната здравна организация вече е излязла със съответстващото предупреждение.

Меркаптобензотиазол (МВТ) има в презервативите, в бибероните, в гумените ръкавици, в стелките за обувки, в автомобилните гуми и в много други каучукови изделия.

В организма съединението може да попадне през устата – ако става дума за биберони например. Открили са го и в праха по пътя, което е в резултат от износените автомобилни гуми. А този прах може да се вдишва от хората.

Днес меркаптобензотиазолът се намира само на една позиция по-долу от цигарите в списъка на канцерогените.