Щатите отново изтеглят от обращение лекарства за понижаване на кръвното налягане. Причината е в наличието на канцерогени в състава им, пише The Daily Mail. Опасното ниво на съединението, известно като NMBA (N-нитрозо-N-метил-4-аминомаслена киселина), се оказало фиксирано в таблетките лосартан на фармацевтичната компания Macleods Pharmaceuticals.

Към днешна дата списъкът на опасните препарати, заразени с канцерогени, включва 1109 марки. Въпреки това, американските експерти настояват да не се отказват лекарствата, дори ако са в списъка на обявените за опасни, при положение че е невъзможно да се закупи безопасна алтернатива. Към днешна дата само 43 марки лосартан, валсартан и ирбесартан са заобиколили проблемите. Но на пазара вече има недостиг на тези лекарства.

Разследването разкри, че заразяването на лекарствата с канцерогени е свързано с нарушения в производството им в Китай и в Индия, където при сравнително ниски цени се произвеждат две трети от всички лекарства в света. Към опасните веществе се отнасят диметилформамида (разтворител, намиращ се в пластмасите, пестицидите и синтетичната кожа), N-нитрозодиетиламина (NDEA) и N-нитрозодиметиламина (NDMA).