Заекването е нарушение на речта, което засяга 1% от населението по света. Проявява се още в детска възраст, по-често при момченцата, отколкото при момиченцата. Много от децата преодоляват заболяването, а ако това не се случи, на помощ идва речевата терапия.

Нов метод за диагностика на заекването, който дава възможност да се види с какво се различава мозъкът на заекващите хора от мозъка на здравите използвали американски учени под ръководството на Брадли Петерсън от Института по развитие на разума към Детската болница в Лос Анжелис. В изследването им участвали 47 възрастни и още толкова деца – както заекващи, така и не.

В процеса на изследване били анализирани снимки на мозъка на участниците. А експериментите показали, че при заекване е поразен не само речевия мозъчен център, но и зоните, отговорни за регулиране вниманието и емоциите. Това се потвърждавало и от предшестващите изследвания на тема заекване.

Степента на тежест на заболяванията се променяла в зависимост от това доколко всички три зони били увредени, обяснява Петерсън. Той споделя, че бил поразен от пълнотата на информация, получена при ядреномагнетната спектроскопия. Заекването може да се смята по-скоро не за разстройство в развитието, а като разстройство от невропсихиатричен характер, коментира ученият.