Данни на Токийския институт по обществено здравеопазване показват, че нивото на атмосферната радиация в японската столица са на същото ниво, каквото е било и преди ядрената катастрофа във Фокушима и то е по-ниско от това в Париж и Лондон.

Средният радиационен фон в центъра на Токио в началото на март тази година е бил 0,0339 мкЗв на час. За сравнение по същото време в Лондон нивото на атмосферната радиация е било 0,085 мкЗв, в Сеул – 0,108 мкЗв, а в Париж – 0,057 мкЗв на час.

Радиационният фон е естествено явление. А изводът от всичко по-горе е, че при щателната проверка в Токио трудно може да се установят следи от излъчването, свързани с Фокушима. На този етап бегло се засичат единствено следите от радиацията от фонови източници – слънчеви частици, скали и почва, коментират експертите.