Доверявате ли се на очите си при първата среща с непознат човек? Ако – не, време е да се коригирате!

Защото американски учени доказаха, че впечатлението от непознат, получено при първа среща, не може да ви подведе.

В експеримента на американските учени участвали няколко десетки доброволци, които трябвало да разгледат снимките на непознати хора. И всеки един да прогнозира от пръв поглед как могат да се получат отношенията му с човека от снимката.

Вторият етап от експеримента се състоял в общуване на участниците със съответния човек от фотографията. Той продължил цял месец. След това всеки от доброволците трябвало да разкаже доколко вярно е била прогнозата му за отношенията с човека от снимката. И няма да повярвате – почти всяко от предчувствията на участниците се оказало вярно!