Профилактиката е по-евтина от лечението. Не тази истина само обаче трябва да е водещата, когато трябва да заведете детето си на първи преглед при офталмолог. Защото проблемите, които възникват в детска възраст, предопределят бъдещите заболявания на детето.
За детското зрение първият профилактичен преглед трябва да стане най-късно до 3 годишна възраст. Ако в историята на семейството обаче има проблеми и някой от родителите или роднините е страдал от очни заболявания, този преглед е желателно да се направи и по-рано.
Щом при прегледа се окаже, че всичко с детето е наред и зрението му е нормално, следващият профилактичен преглед се прави чак в предучилищна възраст.
Ако и двата прегледа не фиксират отклонения, другите трябва да се правят само при евентуални оплаквания.
Няма едно и също заболяване, тъй като то се случва при различни хора с различни индивидуалности. Ето защо не е възможно да даваме предварително насоки и прогнози.