Изводът е на британски учени, в чийто експеримент участвали 614 души. Участниците трябвало да разглеждат фотографии на непознати американски лидери – ръководители на 500 крупни американски компании, генерали от американската армия, губернатори, футболни треньори, пише Psych Central.

На участниците се задавала целева категория, като футболен треньор например. След това им показвали по 2 фотографии и те трябвало да познаят на коя от тях е треньорът. После преценявали по скала от 0 до 100 доколко са уверени в точността на догатките си.

Оказало се, че участниците лесно отличават лидерите в сферата на бизнеса, генералите от армията и треньорите. Но разпознаването на политическите лидери по техните фотографии, се оказало не толкова просто.

За да установят има ли конкретни черти, които според  хората, трябва да притежава лидерът, учените провели и втори експеримент

Нова група от 900 британци трябвало да оценяват 80 лица на лидери по 15 признака – доколко е авторитетен, мъжествен или привлекателен човекът от снимката. Всеки участник оценявал лицата само по един от признаците.

Най-мъжествени според тях били генералите и футболните треньори, а политиците и шефовете на компании им се стрували най-компетентни и добродушни.

Явно хората избират лидерите, основавайки се на определени предубеждения и стереотипи, е изводът на учените.