Международно признатият лектор, писател и преподавател Даниел Лумера ще изнесе за първи път в България своя изключителен семинар 

Разтърсващо преживяване – прошката, е начин на поведение. Тя е процес на  самореализация, характерна за всеки от нас независимо от възраст и социална принадлежност.  Свързваме я често с религията или психотерапията. Доцентът, преподавател, писател и лектор на международно ниво Даниел Лумера разглежда прошката като универсална стойност, която принадлежи и е обвързана единствено със самия живот. Могъща сила, която влияе върху всеки един аспект на човешкото съществуване.

На 28 февруари Даниел Лумера ще проведе за първи път в България своя емблематичен семинар - пътешествие “Лечението на прошката”. Той разглежда прошката през философията, родена за да подобрява качеството на живот във всички измерения (личен, релационен и социален). Извлечени от опита и преживяването, придобитите в семинара умения могат да бъдат приложени в здравеопазването, правосъдието, образованието, политиката, изкуството и, разбира се, в личностното развитие. Според Даниел Лумера лечението чрез опрощаване е нов подход на съзнание. Той определя този метод като еволюционна стратегия, необходима за здравето, благополучието и качеството на живот - едно от личните и социални умения, необходими за нов начин на образование, особено за формирането на нови лидери.

Семинарът е насочен към психолози, лекари, терапевти, работещи с хора със зависимости, терминално болни или при преодоляване на траур, социални работници в специализирани заведения за лишаване от свобода, медицински лица, преподаватели и студенти.

“Лечението на прошката” ще запознае участниците с анализ на новите методологии и стратегии за изграждане на съзнателна връзка с болестта и значението на този процес. Програмата включва модули с практически занимания за справяне със заболяването и с траура с помощта на модела на петте интелигентности. Даниел Лумера ще представи упражнения, демонстриращи влиянието на съзнателното дишане върху емоциите, ума и жизнената сила.

Повече информация за Даниел Лумера, метода My Life Design® и за пълната програма на събитието може да бъде открита на официалния сайт на събитието http://bit.ly/Daniel-Lumera-in-Bulgaria.