Проф. д-р Надка Бояджиева

Професор Надка Бояджиева, дмн е ръководител на Университетската катедра по фармакология и токсикология при Медицински факултет – МУ, София.
Завършва медицина в Медицински факултет, София и през 1978 г. придобива специалност фармакология. През 1988 г. става доктор на медицинските науки, а от 1996 г. е професор. От 1993 г. е гост-професор на два американски университета - Washington State University и Rutgers.
През 2000 г. проф. Бояджиева е избрана за ръководител на Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет – София. На този пост е и досега.
Като лекар, академичен преподавател и учен у нас, Европа и САЩ проф. Бояджиева прилага своя опит в областта на образование, наука, медицина, лекарствена политика, фармакология и токсикология.
Специализирала е в Русия, САЩ, Англия.
Проф. Бояджиева има публикувани над 460 научни труда. Автор е на първа у нас книга ”Лекарства за детето (Клинично приложение на лекарства върху кърмаче, дете и юноша)”, както и редактор и съредактор на три учебника по фармакология, за медици (2003 и 2008) и за стоматолози (2004).
Член е на научни дружества у нас, Европа и САЩ, включително на значими международни научни организации в областта на медицината и на лекарствената токсикология.