Основен приоритет на Клинична лаборатория и клинична фармакология (КЛКФ) на УМБАЛ „Александровска“ е непрекъснатото подобряване на грижата за болния човек чрез високонадеждни лабораторни изследвания и индивидуализиране на лекарствената терапия в клиничната практика. В тази връзка, КЛКФ въведе изцяло нова технологична система за определяне на лекарства (LС-MS/MS), разшири спектъра определяни лекарства с 10 нови показателя и въведе стероидомен анализ – едновременно определяне на 14 стероидни хормона в плазма или серум.

През целия м. юни всички нови лекарства и стероидния профил по приложения списък ще се изследват промоционално, без заплащане. Пациентите трябва да бъдат насочени към КЛКФ от лекар (гинеколог, андролог, ендокринолог и др.) с бланка (в прикачения файл), която е налична на сайта на болницата. Кръв се взема на гладно, между 8 и 9.30ч. сутринта, без предварително записване. 

https://alexandrovska.com/NewsFiles/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf

ЛЕКАРСТВА - МЕТОД LC-MS/MS:                                                                            

Бриварацетам                

Вигабатрин                                                                                       

Габапентин                                                                                      

Зонизамид                                                                                        

Лакозамид                                                                                        

Прегабалин                                                                                      

Тиагабин                                                                                            

Топирамат                                                                                        

Хлорокин                                                                                          

Хидроксихлорокин                                                                      

СТЕРОИДEН ПРОФИЛ (14 хормона) – МЕТОД  LC-MS/MS:

Алдостерон                                                                                     

Андростендион                                                                             

11-Деоксикортикостерон                                                         

11-Деоксикортизол                                                                     

21-Деоксикортикостерон                                                         

Дихидроепиандростерон                                                         

Дихидротестостерон                                                   

Естрадиол                                                                                         

Кортизол                                                                                           

Кортизон                                                                                           

Кортикостерон                                                               

Тестостерон                                                                                     

Прогестерон                                                                                    

17-Хидроксипрогестерон