Донорите от женски пол могат да предизвикат преждевременна смърт у рецепиента, показало изследване на канадски учени. Специалистите анализирали данни за повече от 30 хиляди пациенти, но които преливали кръв, както и на над 80 хиляди донори, съобщава The Hindustan Times.

Средната възраст на пациентите била 66 години. Те били наблюдавани от две до седем години след преливането на кръв. Изследването показало, че при получилите червени кръвни клетки от жени, рискът от смърт по каквито и да е причини бил с 8% по-висок, отколкото при получилите еритроцити от донори-мъже.

Освен това вероятността от смърт при рецепиентите, получили еритроцити от донори на възраст между 17 и 20 години била с 8% по-висока, отколкото при другите, чиито донори били хора на възраст между 40 и 50 години. А участниците, на които преливали кръв от донори на възраст между 20 и 30 години, умирали с 6% по-често.

Съществена причинно-следствена връзка за тези факти досега не е открита. Специалистите се надяват на бъдещи по-задълбочени изследвания, които да докажат това.