Заплахите за психичното здраве на населението по света стават все по-сериозни, сочат данни, обнародвани от Световната здравна организация. Вижте кои са петте най-сериозни факта, посочени от международните експерти.

Близо половината от психичните разстройства започват още на 14 години. А според оценките на експерти, 20% от всички деца и подрастващи в света имат психични проблеми вследствие това състояние. Като в различните култури се наблюдават еднакви типове разстройства. Районите, където най-голяма част от населението е до 19 години, са с най-малко възможности за опазване на психичното здраве. В повечето страни с ниско и средно ниво на доходите на 4 милиона души се полага по един детски психиатър!

За депресията са характерни устойчивото обезсърчаване и загубата на интерес, съпътстващи психологичните, поведенчески и физически симптоми. Депресията е сред основните причини за инвалидизиране в целия свят.

Със самоубийство завършват живота си около 800 000 души по света. 86% от тях са в страните с ниско и средно ниво на доходите. Възрастта на повече от половината самоубийци е между 15 и 44 години. Най-високите показатели за самоубийства сред мъжкото население са в страните от Източна Европа. Психичните разстройства са едно от най-тежките и поддаващи се на лечение причини за самоубийства.

Войните и другите сериозни бедствия оказват също голямо въздейства върху психичното здраве и психичното благополучие. В извънредни ситуации показателите на психични разстройства като правило, се удвояват.

Психичните разстройства влизат в списъка на рисковите фактори за развиване на инфекции и инфекциозни заболявания. Те могат да доведат и до непреднамерени и преднамерени травми.