Имунната система на всеки отделен човек е уникална и неповторима. Тя зависи както от набора гени, така и от околната среда, в която живеем.

В обзора на научни разработки по темата, публикуван в последния брой ва списание Trends in Immunology, на влиянието на околната среда върху имунитета се падат от 60 до 80% от всички фактори. Как, къде и с кого живеем – това са основните показатели, от които се влияе нашия имунитет.

Резултатите от изследванията демонстрират негледно удивителната тенденция: при хората споделящи едни и същи условия на живот, като въздух, хранителни продукти, ниво на стрес и начин на живот, имунната система има повече общи черти, отколкото при случайно подбрани членове на обществото.

В крайна сметта, страхотно е, че околната среда е по-важен фактор от генетиката, смятат авторите на обзора. Защото в крайна сметка, ние сме тези, които можем да влияем и изменяме еко условията.