Колкото е по-добро е  кръвоснабдяването в  центъра на паметта в мозъка, толкова по-добри са интелектуалните способности на човека.

Това сочат резултатите от проучване, проведено от служители на Германския център за изследване на невродегенеративни заболявания в Медицинския университет в Магдебург, публикувани в списание BRAIN.

Екип от специалисти, ръководен от проф. Стефани Шрайбер, изучавал хипокампуса - малка структура, разположена в двете полукълба на главния мозък. Смята се, че хипокампусът, наред с другите си функции, играе ключова роля за формирането на спомените. Установено е, че при всички болни, страдащи от болестта на Алцхаймер и други невродегенеративни заболявания, се наблюдава  увреждане на хипокампалните клетки, съпроводено с увреждане на паметта.

Известно е, че кръвоснабдяването на хипокампуса се различава при отделните индивиди. В някои случаи кръвоснабдяването се осъществява посредством една артерия, в други случаи - по две артерии. От какво точно зависят тези индивидуални различия, все още не е известно. Може би това се дължи на генетична предразположеност, обяснява Шрайбер. Тя изказва и предположение, че под влияние на житейски обстоятелства или начин на живот, може да се формира индивидуална схема за кръвоснабдяване на хипокампуса

Проф. Шрайбер и екипът й решили да изпробват каква роля играе кръвоснабдяването на хипокампуса за паметта на човека и за познавателните му способности. За целта било извършено магнитно-резонансно изследване на мозъка на 47 мъже и жени на възраст от 45 до 89 години. Тези хора преминали и невропсихологично изследване, което позволило на учените да оценят способността им да запомнят, да разбират речта и да се концентрират. Участниците, при които хипокампуса е кръвоснабден от две артерии, са показали по-добри резултати при тестовете от тези, при които  кръвоснабдяването на тази мозъчна структура е от една артерия.

Доброто кръвоснабдяване на хипокампуса е от съществено значение и в случай на заболяване. Изследвани били 20 пациенти с диагноза мозъчно-съдова болест. При тях били установени патологични промени в стените на съдовете и незначителни кръвоизливи в мозъка. В допълнение към другите симптоми, тези пациенти показали и спад на интелигентността. Онези обаче, които имали по-добро кръвоснабдяване на химокампуса, се справили по-добре с тестове от другите, които не са имали такова предимство.

Проучването на проф. Шрайбер показва ясна връзка между кръвоснабдяването на хипокампуса и когнитивната (познавателната) способност. Това предполага, че недостатъчното кръвоснабдяване на тази мозъчна структура, играе ключова роля при нарушаване на паметта, причинено от възрастта или от заболяване.